Changes To Examples
      1 +<p>
      2 + <b>Some examples:</b>
      3 + <ol type="1">
      4 +  <li>Create a Tclkit:
      5 +   <ol type="a">
      6 +    <li><tt>$ ./kitcreator</tt></li> 
      7 +   </ol>
      8 +  </li> 
      9 +  <li>Create a Tclkit for Tcl 8.5.9:
      10 +   <ol type="a">
      11 +    <li><tt>$ ./kitcreator 8.5.9</tt></li> 
      12 +   </ol>
      13 +  </li> 
      14 +  <li>Create a Tclkit for Tcl from CVS HEAD:
      15 +   <ol type="a">
      16 +    <li><tt>$ ./kitcreator cvs_HEAD</tt></li> 
      17 +   </ol>
      18 +  </li> 
      19 +  <li>Compile a 64-bit Tclkit:
      20 +   <ol type="a">
      21 +    <li><tt>$ ./kitcreator --enable-64bit</tt></li> 
      22 +   </ol>
      23 +  </li> 
      24 +  <li>Cross-compile a Tclkit:
      25 +   <ol type="a">
      26 +    <li>Bootstrap (optional, you can use an existing Tclkit):
      27 +     <ol type="i">
      28 +      <li><tt>$ ./kitcreator</tt></li> 
      29 +      <li><tt>$ mv tclkit-8.4.19 tclkit-local</tt></li> 
      30 +      <li><tt>$ TCLKIT=&quot;$(pwd)/tclkit-local&quot;</tt></li> 
      31 +      <li><tt>$ export TCLKIT</tt></li> 
      32 +     </ol>
      33 +    </li> 
      34 +    <li>Cross-compile:
      35 +     <ol type="i">
      36 +      <li><tt>$ CC=mipsel-linux-uclibc-gcc</tt></li> 
      37 +      <li><tt>$ CXX=false</tt></li> 
      38 +      <li><tt>$ AR=mipsel-linux-uclibc-ar</tt></li> 
      39 +      <li><tt>$ RANLIB=mipsel-linux-uclibc-ranlib</tt></li> 
      40 +      <li><tt>$ export CC CXX AR RANLIB</tt></li> 
      41 +      <li><tt>$ ./kitcreator --host=mipsel-linux-uclibc</tt></li> 
      42 +     </ol>
      43 +    </li>
      44 +   </ol>
      45 +  </li>
      46 +  <li>Compile a 64-bit Tclkit 8.5.8 using SunStudio 12.1 on Solaris/x86:
      47 +   <ol type="a">
      48 +    <li><tt>$ CC='/opt/sunstudio12.1/bin/cc -m64'</tt></li> 
      49 +    <li><tt>$ CXX='/opt/sunstudio12.1/bin/CC -m64'</tt></li> 
      50 +    <li><tt>$ PATCH='gpatch'</tt></li> 
      51 +    <li><tt>$ export CC CXX PATCH</tt></li> 
      52 +    <li><tt>$ ./kitcreator 8.5.8 --enable-64bit</tt></li> 
      53 +   </ol>
      54 +  </li> 
      55 +  <li>To clean up post-build:
      56 +   <ol type="a">
      57 +    <li><tt>$ ./kitcreator clean</tt></li> 
      58 +   </ol>
      59 +  </li> 
      60 +  <li>Create a Tclkit without Metakit4 support (falls back to Zip for storage):
      61 +   <ol type="a">
      62 +    <li><tt>$ KITCREATOR_PKGS='tk itcl'</tt></li> 
      63 +    <li><tt>$ export KITCREATOR_PKGS</tt></li> 
      64 +    <li><tt>$ ./kitcreator</tt></li> 
      65 +   </ol>
      66 +  </li> 
      67 +  <li>Create a Tclkit with Metakit4 support, but using Zip for storage:
      68 +   <ol type="a">
      69 +    <li><tt>$ ./kitcreator --enable-kit-storage=zip</tt></li>
      70 +   </ol>
      71 +  </li>
      72 +  <li>Create a KitDLL without Metakit support (will not create a Tclkit binary, just the library):
      73 +   <ol type="a">
      74 +    <li><tt>$ KITCREATOR_PKGS='tk itcl kitdll'</tt></li> 
      75 +    <li><tt>$ export KITCREATOR_PKGS</tt></li> 
      76 +    <li><tt>$ ./kitcreator</tt></li> 
      77 +   </ol>
      78 +  </li>
      79 +
      80 + </ol>
      81 +</p>