Changes To KitDLL SDK

Changes to "KitDLL SDK" between 2011-11-16 06:40:00 and 2011-11-20 20:52:41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
141
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
Example:

<ol>
 <li>Compiling a Tcl extension using a KitDLL SDK
  <ol type="a">
   <li>Build or <a href="?name=Downloads">Download</a> a KitDLL SDK</li>
   <li><tt>$ tar -xf <i>/path/to</i>/libtclkit-sdk-8.4.19.tar.gz</tt></li>
   <li><tt>$ TCLKIT_SDK_DIR="$(pwd)/libtclkit-sdk-8.4.19"</tt></li>
   <li><tt>$ export TCLKIT_SDK_DIR</tt></li>
   <li><tt>$ ./configure --with-tcl="${TCLKIT_SDK_DIR}/lib"</tt></li>
   <li><tt>$ make</tt></li>
  </ol>
 </li>
 <li>Compiling TkPNG for Windows/i586 on Linux using a KitDLL SDK
  <ol type="a">
   <li><tt>CC=i586-mingw32msvc-gcc; CXX=i586-mingw32msvc-g++; LD=i586-mingw32msvc-ld; AR=i586-mingw32msvc-ar; RANLIB=i586-mingw32msvc-ranlib; STRIP=i586-mingw32msvc-strip; export CC CXX LD AR RANLIB STRIP</tt></li>
   <li><tt>$ wget http://www.rkeene.org/devel/kitcreator/kitbuild/nightly/libtclkit-8.4.19-win32-i586-kitdll-xcompile-sdk.tar.gz http://zlib.net/zlib-1.2.5.tar.gz http://sourceforge.net/projects/tkpng/files/tkpng/0.9/tkpng0.9.tgz/download</tt></li>
   <li><tt>$ tar -xf libtclkit-8.4.19-win32-i586-kitdll-xcompile-sdk.tar.gz</tt></li>
   <li><tt>$ TCLKIT_SDK_DIR="$(pwd)/libtclkit-sdk-8.4.19"; export TCLKIT_SDK_DIR</tt></li>
   <li><tt>$ tar -xf zlib-1.2.5.tar.gz</tt></li>
   <li><tt>$ cd zlib-1.2.5/</tt></li>
   <li><tt>$ ./configure --static --prefix="${TCLKIT_SDK_DIR}" && make && make install</tt></li>
   <li><tt>$ cd ../</tt></li>
   <li><tt>$ tar -xf tkpng0.9.tgz</tt></li>
   <li><tt>$ cd tkpng0.9</tt></li>
   <li><tt>$ ./configure --prefix=$(pwd)/INST --host=i586-mingw32msvc --with-tcl="${TCLKIT_SDK_DIR}/lib" --with-tk="${TCLKIT_SDK_DIR}/lib" && make && make install</tt></li>
   <li><tt>$ cd "${TCLKIT_SDK_DIR}/lib/tkpng0.9"</tt></li>
   <li><tt>$ mv libtkpng0.9.so tkpng0.9.dll</tt></li>
   <li><tt>$ vi pkgIndex.tcl</tt></li>
</ol>
  </ol>
 </li>
</ol>