Hex Artifact Content

Artifact 96fa9438a976b0b1e8026da46fa89ba2300cf1a8:


0000: 23 21 20 2f 75 73 72 2f 62 69 6e 2f 65 6e 76 20  #! /usr/bin/env 
0010: 74 63 6c 73 68 0a 0a 65 78 69 74 20 30 0a        tclsh..exit 0.