Artifact Content

Artifact fcf7780a648d3bf25c9467316206117dfd3a6420:

Wiki page [Examples] by rkeene on 2011-05-16 04:44:59.
D 2011-05-16T04:44:59.163
L Examples
P 0d8c90d76f5d07ccbf3ead9d33563d804cfddd57
U rkeene
W 2774
<p>
 <ol type="1">
  <li>Create a Tclkit:
   <ol type="a">
    <li><tt>$ ./kitcreator</tt></li> 
   </ol>
  </li> 
  <li>Create a Tclkit for Tcl 8.5.9:
   <ol type="a">
    <li><tt>$ ./kitcreator 8.5.9</tt></li> 
   </ol>
  </li> 
  <li>Create a Tclkit for Tcl from CVS HEAD:
   <ol type="a">
    <li><tt>$ ./kitcreator cvs_HEAD</tt></li> 
   </ol>
  </li> 
  <li>Compile a 64-bit Tclkit:
   <ol type="a">
    <li><tt>$ ./kitcreator --enable-64bit</tt></li> 
   </ol>
  </li> 
  <li>Cross-compile a Tclkit:
   <ol type="a">
    <li>Bootstrap (optional, you can use an existing Tclkit):
     <ol type="i">
      <li><tt>$ ./kitcreator</tt></li> 
      <li><tt>$ mv tclkit-8.4.19 tclkit-local</tt></li> 
      <li><tt>$ TCLKIT=&quot;$(pwd)/tclkit-local&quot;</tt></li> 
      <li><tt>$ export TCLKIT</tt></li> 
     </ol>
    </li> 
    <li>Cross-compile:
     <ol type="i">
      <li><tt>$ CC=mipsel-linux-uclibc-gcc</tt></li> 
      <li><tt>$ CXX=false</tt></li> 
      <li><tt>$ AR=mipsel-linux-uclibc-ar</tt></li> 
      <li><tt>$ RANLIB=mipsel-linux-uclibc-ranlib</tt></li> 
      <li><tt>$ export CC CXX AR RANLIB</tt></li> 
      <li><tt>$ ./kitcreator --host=mipsel-linux-uclibc</tt></li> 
     </ol>
    </li>
   </ol>
  </li>
  <li>Compile a 64-bit Tclkit 8.5.8 using SunStudio 12.1 on Solaris/x86:
   <ol type="a">
    <li><tt>$ CC='/opt/sunstudio12.1/bin/cc -m64'</tt></li> 
    <li><tt>$ CXX='/opt/sunstudio12.1/bin/CC -m64'</tt></li> 
    <li><tt>$ PATCH='gpatch'</tt></li> 
    <li><tt>$ export CC CXX PATCH</tt></li> 
    <li><tt>$ ./kitcreator 8.5.8 --enable-64bit</tt></li> 
   </ol>
  </li> 
  <li>To clean up post-build:
   <ol type="a">
    <li><tt>$ ./kitcreator clean</tt></li> 
   </ol>
  </li> 
  <li>Create a Tclkit without Metakit4 support (falls back to Zip for storage):
   <ol type="a">
    <li><tt>$ KITCREATOR_PKGS='tk itcl'</tt></li> 
    <li><tt>$ export KITCREATOR_PKGS</tt></li> 
    <li><tt>$ ./kitcreator</tt></li> 
   </ol>
  </li> 
  <li>Create a Tclkit with Metakit4 support, but using Zip for storage:
   <ol type="a">
    <li><tt>$ ./kitcreator --enable-kit-storage=zip</tt></li>
   </ol>
  </li>
  <li>Create a KitDLL without Metakit support (will not create a Tclkit binary, just the library):
   <ol type="a">
    <li><tt>$ KITCREATOR_PKGS='tk itcl kitdll'</tt></li> 
    <li><tt>$ export KITCREATOR_PKGS</tt></li> 
    <li><tt>$ ./kitcreator</tt></li> 
   </ol>
  </li>

 </ol>
</p>

Z 67dc278000ad3ad929ce63f026e339d0